ARCHIVE

ARCHIVE

Reset

Search by map

Search listings

Reset
  • Stroke Fundation Stroke info@fum.info.pl https://www.fum.info.pl/home
  • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) MS biuro@ptsr.org.pl https://ptsr.org.pl/
  • Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Neuromuscular Disorders biuro@ptsr.org.pl https://www.ptchnm.org.pl/
  • Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette’s Tics and Tourettes tourette@tourette.pl https://tourette.pl/
  • Polskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Dystoni Dystonia jacek.partyka@dystoniapolska.pl https://dystoniapolska.pl/
  • Polskie stowarzyszenie choroby huntingtona Huntingtons Disease kontakt@huntington.pl http://www.huntington.pl/
  • Polish Association for People Suffering from Epilepsy Epilepsy zarebski@bialan.pl https://www.padaczka.bialystok.pl/
  • Polish Association for Families with Spinocerebellar Ataxia (Forum Ataksja) Ataxia aleksandra.lech87@gmail.com http://www.ataksja.org.pl/
  • Kraków Parkinson’s Disease Association Parkinson's Disease krygowsk@cm-uj.krakow.pl https://parkinson.krakow.pl/
  • Fundacja Glioma-Center Brain tumour